Mine tre første hjemmebrygg

Våren 2011 forsøkte jeg meg på å lage mitt eget øl etter å ha blitt inspirert av noen kolleger på jobben.
Dette resulterte i 3 typer øl brygget like etter hverandre. Alle basert på Coopers beer kit fra bryggeland.no

Dette ble slettes ikke dårlig, og var starten på min interesse for å brygge mitt eget øl.

Her etikettene jeg laget for de tre øl’ene.

Lindeberg No. 1 Lindeberg No. 2 - 740ml Lindeberg No. 3 - 740ml

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments Protected by WP-SpamShield for WordPress