Avtagbar strømledning til kompaktbryggeren

Har dessverre ikke rukket å teste ut den nye bryggeren min enda, men trangen for å gjøre noen små endringer er der. Så nylig en som viste frem sin godt modifiserte BB30 på gruppa “For oss brygger selv” på Facebook, og da hadde han gjort noe smart med strømledningen.

Og ettersom jeg allerede hadde noen PowerCon-kontakter liggende, og at dette var noe som jeg rekker innimellom bleieskift og trilleturer, var det bare å sette i gang.

Først ble bunnen av bryggeren åpnet med de tre skruene, deretter klippet jeg ledningen ved gjennomføringen ettersom den var litt deformert etter strekkavlasteren.

Satte på hannkontakten på ledningsstumpen med støpselet, og satte på kabelsko på de tre lederne på innsiden.

Så var det bare å borre opp hullet, noe jeg gjorde med stegborret mitt. Godset er litt tynt, så vær forsiktig. Ble litt bulkete underveis, men dette rettet jeg opp med en tang før jeg monterte inn hunnkontakten.

PowerCon kontaktene kjøpte jeg på AliExpress:

Så var det bare å skru fast hunnkontakten og plugge det hele sammen.

Alternativt så fungerer en kontakt fra en gammel pc strømforsyning og en pc ledning utmerket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments Protected by WP-SpamShield for WordPress