Endre standardvisning i BeerSmith

Jeg har i lengre tid irritert med over at det blir en svart ramme rundt oppskrifter eller brew sheet man printer ut fra BeerSmith. Det ser bra ut i BeerSmith, men det er veldig upraktisk når man printer ut brew sheet og tenker man at på siste del av arket kan man notere litt. Men dette fungerer dårlig når det bare blir dekket med svart.

Derfor måtte jeg undersøke litt hvordan dette kunne endres. BeerSmith er bygget opp med forskjellige visninger, kalt “reports”, hvor de aller fleste er skrevet i HTML. Og det er tillegg brukt style sheet som definerer det meste av formatering, skrifttyper, farger osv.

Standardrapportene og style.css ligger i installasjonsmappa til BeerSmith under mappen “Reports”. På min maskin er dette “C:\Program Files (x86)\BeerSmith2\Reports”

Så for å endre denne standard bakgrunnen fra svar til hvit, trenger du åpne styel.css i f.eks Notepad++.  For å være sikker på å få lagret dine endringer, bør du første starte Notepad++ som administrator i Windows.

På linje 24 starter formatering for “body”. Her endrer du “background” fra “#111” til “#fff”

body {
background: #fff;
border: 2px solid $565;
color: #000;
font: 12pt bold Arial, Helvetica, sans-serif;
margin: 0;
padding: 0;
}

Så er det bare å lagre endringene i style.css og starte opp BeerSmith. Du vil med en gang se at visning av oppskrifter og tilsvarende nå ikke har en svart ramme rundt men er helt hvit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments Protected by WP-SpamShield for WordPress